เอไอเอผนึก 143 รพ.สัมฯยุทธศาสตร์มุ่งประกันสุขภาพยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดยนางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นพ.ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ และ รศ.นพ. นิพิฐ พิรเวช ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ประกันสุขภาพ จัดงานประชุมเชิงยุทธศาสตร์ “High Value Healthcare 2019 for Executive Leadership”  ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายบริการเอไอเอเฮลธ์แคร์กว่า 143 แห่งทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปี 2562 ที่มุ่งเน้นความร่วมมือในการพัฒนาการบริการประกันสุขภาพอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง บนแนวคิดบริการสุขภาพคุณค่าสูง หรือ High Value Healthcare ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในระดับสากล  เพื่อส่งมอบการดูแลรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์ และความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามกรมธรรม์อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอที่ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน