เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รับรางวัล EASE 2.0 Awards 2023 จากกลุ่มบริษัทเอไอเอ โดยเอไอเอ ประเทศไทย กวาดรางวัลมาได้มากที่สุดถึง 8 รางวัล นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นรางวัลเกียรติยศซึ่งจัดการแข่งขันในกลุ่มบริษัทเอไอเอทั้งสิ้น 16 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยพิจารณาจากความสำเร็จของฝ่ายปฎิบัติการที่เน้นหลักการทำงาน 4 ประการ ได้แก่ การเข้าใจลูกค้า การทำงานแบบอัตโนมัติ การทำได้ง่าย และการมีส่วนร่วม สำหรับเอไอเอ ประเทศไทยในปีนี้ ได้แสดงผลงานด้านการบริการที่โดดเด่น โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งสามารถสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดอีกด้วย ซึ่งรางวัลที่ได้รับในหมวดต่าง ๆ มีดังนี้

  • 3 Clicks Award: พัฒนาระบบพิจารณารับประกันภัยอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าเดิมสามารถซื้อกรมธรรม์ใหม่ได้สะดวกรวดเร็วที่สุด
  • Call to Click Award: นำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ส่งผลให้ปริมาณสายที่ติดต่อเข้ามายังเจ้าหน้าที่ Call Center ลดลงสูงสุดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
  • Quick Pass Auto-UW Award: พัฒนาให้ระบบสามารถพิจารณารับประกันภัยแบบอัตโนมัติได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีอัตราการพิจารณางานแบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นสูงสุด
  • Straight-to-ToP Buy Award: เพิ่มความสามารถในการพิจารณารับประกันภัยแบบอัตโนมัติทั้งกระบวนการ โดยมีอัตราการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์แบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นสูงสุด
  • Straight-to-ToP Overall Award: พัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการบริหารกรมธรรม์ตั้งแต่การรับประกันภัย การบริการ จนถึงกระบวนการจ่ายสินไหม โดยมีอัตราการดำเนินงานแบบอัตโนมัติ (Straight Through Processing) เพิ่มขึ้นสูงสุด และเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มบริษัท เอไอเอ
  • Persistency Pioneers Award: คิดค้นและพัฒนากระบวนการเพื่อเพิ่มอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ได้สูงที่สุด
  • Mountain Mover Award – Best Business Unit:ประเทศที่ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานอย่างโดดเด่นที่สุด และได้รับรางวัลในหลายมาตรวัดมากที่สุดของกลุ่มบริษัทเอไอเอ

 นอกจากนี้ นางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Best Chief Life Officer Award ซึ่งแสดงถึงความยอดเยี่ยมในฐานะผู้นำฝ่ายปฎิบัติการของเอไอเอ ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เปิดรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พร้อมกับไม่หยุดนิ่งที่จะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้สอดรับกับสังคม สิ่งแวดล้อม และความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อมุ่งสนับสนุนให้สังคมและคนไทยทั่วประเทศมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ‘Healthier, Longer, Better Lives’

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน