เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล “Health Literate Organizations Comment” จากก.สาธารณสุข

เอไอเอ ประเทศไทย โดย นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทน รับรางวัล องค์กรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรรอบรู้สุขภาพ : Health Literate Organizations Comment : HLO Commitment จาก นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพไทย การขับเคลื่อนสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ

เอไอเอ ประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียว ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของ เอไอเอ ประเทศไทย ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามคำมั่นสัญญา “Healthier, Longer, Better Lives” เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน