เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล “Health Literate Organizations Comment” จากก.สาธารณสุข

เอไอเอ ประเทศไทย โดย นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทน รับรางวัล องค์กรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรรอบรู้สุขภาพ : Health Literate Organizations Comment : HLO Commitment จาก นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพไทย การขับเคลื่อนสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ

เอไอเอ ประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียว ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของ เอไอเอ ประเทศไทย ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามคำมั่นสัญญา “Healthier, Longer, Better Lives” เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com