AIA เปิดตัวสัญญาเพิ่มเติมใหม่ “เอไอเอ ซีไอ พลัส”

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า “จากความสำเร็จของแคมเปญ “AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย” ซึ่งทางบริษัทได้เปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2560 เพื่อมุ่งกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนเพื่อรับมือกับโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบบประกัน เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (AIA CI Super Care) สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส โกลด์ (AIA CI Plus Gold) สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง (ECIR) และสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง (AIA Health Cancer) เอไอเอ ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์คุ้มครองโรคร้ายแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยมีความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่ครอบคลุมและเพียงพอมากยิ่งขึ้น

โดยล่าสุดได้พัฒนา สัญญาเพิ่มเติม “เอไอเอ ซีไอ พลัส” (AIA CI Plus) ที่มอบความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทั้งโรคร้ายแรง และการเสียชีวิตทุกกรณี” ซึ่งครอบคลุมสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตของคนไทยรวม 44 โรค ใน 6 กลุ่มโรคร้ายแรง ได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก กลุ่มโรคหัวใจ กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญ กลุ่มภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง และทุพพลภาพ และกลุ่มโรคร้ายแรงในผู้เยาว์ พร้อมเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี โดยจ่ายผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง หรือเสียชีวิต ทั้งนี้ สัญญาเพิ่มเติม “เอไอเอ ซีไอ พลัส” สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 70 ปี และคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้สูงสุด 25 ล้านบาท”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aia.co.th หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หรือ Call Center 1581 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน