เอไอเอ ประเทศไทย แบ่งปันสิ่งของจำเป็นให้แก่สตรีและเด็ก ณ บ้านพักฉุกเฉิน


เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เป็นตัวแทนมอบสิ่งของจำเป็นที่พนักงานของเอไอเอ ประเทศไทย ได้ร่วมแบ่งปันให้แก่สตรีและเด็ก
ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล (International Women’s Day) ซึ่งคือวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เพื่อช่วยฟื้นฟูศักยภาพแม่และเด็กให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางเอไอเอ ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์เพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน