เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนกองทุนหน่วยมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

                 เอไอเอ ประเทศไทย โดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ มอบเงินสนับสนุนกองทุนหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจำนวน 200,000 บาท โดยมีคณะแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วย ผศ. พญ. สมใจ แดงประเสริฐ (กลาง) หัวหน้าศูนย์มะเร็ง, ผศ. นพ. เอกภพ สิระชัยนันท์ (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าสาขาวิชา มะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ อ. นพ. ธัช อภิวิทวัส (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินดังกล่าว ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของเอไอเอ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ตลอดระยะเวลาเกือบ 80 ปีที่เอไอเอดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย อาทิ โครงการ “เอไอเอ สร้างรอยยิ้ม”, โครงการ “เอไอเอ เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่” และโครงการ “ห้องสมุดเอไอไอ” เป็นต้น ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

 

 

 

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com