AZAY รั้งเบอร์1 บ.ประกันพัฒนาการยั่งยืนดีจากดัชนี DJSI 2 ปีซ้อน

กลุ่มอลิอันซ์ เยอรมนี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ติดอันดับบริษัทประกันผู้นำอันดับหนึ่งในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ ประจำปี พ.ศ.2561 (Dow Jones Sustainability Index – DJSI) เป็นปีที่สองติดต่อกันนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 โดยอลิอันซ์มีคะแนนความยั่งยืนอยู่ที่ 85 คะแนน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของธุรกิจประกันซึ่งอยู่ที่ 47 คะแนน ทั้งนี้ อลิอันซ์ เข้าเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ซึ่งเป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ใช้วัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัทชั้นนำ 2,500 บริษํททั่วโลกใน Dow Jones Global Total Stock Market Index การคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI จะพิจารณาจากผลประกอบการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG)

นายกุนเทอร์ ทาลิงเงอร์ คณะกรรมการบริหาร และผู้รับผิดชอบงานด้าน ESG กลุ่มอลิอันซ์ กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการติดอันดับในครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญในด้าน ESG ทำให้เราได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนจากภายนอก ในฐานะที่เราเป็นบริษัทประกันภัย เป็นทั้งนักลงทุนและนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในทุกตลาดที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น อลิอันซ์ยังได้สร้างมูลค่าเพิ่มทางนิเวศวิทยาและทางสังคมที่สามารถวัดผลได้ผ่านผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมทางสังคม

ประมวลความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ได้แก่
• ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อนิเวศวิทยาหรือสังคมทั้งสิ้น 165 แบบ
• ทุ่มเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนจำนวน 5.6 พันล้านยูโร หรือ ประมาณ 2.2 แสนล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
• อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อพนักงานหนึ่งคน ลดลง 17 เปอร์เซ็นต์ (เทียบกับปี 2553)
• ให้พนักงานมีส่วนร่วมทางสังคมโดยทำงานจิตอาสารวมประมาณ 80,000 ชั่วโมงและบริจาคเงิน 20 ล้านยูโร หรือ ประมาณ 787 ล้านบาท สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์

อลิอันซ์ได้ตั้งเป้าหมายระยะยาวในการปกป้องสภาพภูมิอากาศโดยเข้าร่วมโครงการ Science Based Target Initiative (SBTi) จากข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศปารีส (Paris Climate Agreement) อลิอันซ์ ตั้งเป้าลดอุณหภูมิโลกลง 2 องศา โดยอลิอันซ์ได้นำเอาเป้าหมายนี้ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการนำเบี้ยประกันของลูกค้าไปลงทุนเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนนี้ โดยในปี พ.ศ. 2593 อลิอันซ์ ตั้งเป้า การลงทุนทั้งหมดจะต้องมีโครงสร้างที่ไม่กระทบต่อสภาพภูมิอากาศ และเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวต่อระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการลดการปล่อยคาร์บอน อลิอันซ์กำลังเจรจากับบริษัทต่าง ๆ เพื่อกำหนดและดำเนินการตามเป้าหมายการป้องกันสภาพภูมิอากาศดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการแล้วใน 4 ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานในระดับสูง ซึ่งรวมถึงภาคการขนส่งด้วย ขณะที่ในพอร์ทภาคธุรกิจพลังงาน ตัวชี้วัด คือการดูที่มูลค่าการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับถ่านหิน ซึ่งจะต้องลดลงจาก 30 เปอร์เซ็นต์เป็น 25 เปอร์เซ็นต์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมาตรวัดดังกล่าว พิจารณาจากรายได้ที่บริษัทเหมืองแร่ได้มาจากการทำเหมืองถ่านหิน หรือ ร้อยละของกำลังไฟฟ้าที่ผลิจจากถ่านหินโดยบริษัทพลังงาน ซึ่งมาตรวัดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางด้าน ESG ของอลิอันซ์ ทั้งยังใช้กับบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับ ESG

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน