เพิ่มเพื่อน

นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์ ประธานสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก หรือ APFinSA เปิดเผยผ่านรายการ THE COACH TV สื่อ INN Why ถึงการเตรียมรับมือมาตรกฎหมายใหม่ของตัวแทนประกันชีวิตว่า ปัจจุบันพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ขณะที่ตัวแทนประกันชีวิตไทยส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเงื่อนไขข้อบังคับในกฎหมายดังกล่าว การโพสต์ข้อความ ข้อมูล รูปภาพ บางอย่างที่เคยปฏิบัติมาในอดีตอาจทำให้ต้องประสบกับความยุ่งยาก ถูกร้องเรียน ฟ้องร้อง จนเป็นคดีความถึงถูกจำคุกได้

“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลต่อตัวแทนมากในกรณีที่ว่า นำข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของเขาไปเปิดเผยต่อ เปลี่ยนแปลงโดยที่เขาไม่ยินยอมหรือไม่ทราบมาก่อนหรือการนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า ต่อไปกฎหมายจะไม่ยินยอม ไม่อนุญาต และลูกค้าสามารถจะฟ้องร้องตัวแทนหรือบริษัทได้เช่นเดียวกันมีโทษทั้งปรับและจำคุก” นายบรรยงกล่าว และว่า

อย่างบางกรณีในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งทุกคนคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญ เช่น  ไปคุยกับลูกค้า ลูกค้าเล่าให้ฟังว่า เขามีภรรยาน้อย หรือ ไปทำธุรกิจแล้วขาดทุนมโหฬารเลย หรือ ป่วยเป็นมะเร็ง  ต่อมาชื่อถูกเปิดเผยออกไป แล้วคนก็ไปพูดกันต่อๆ ไปหรือไปบอกว่าคนๆ นี้เป็นโรคมะเร็ง ระวังค้าขายกับคนนี้ระวังหนี้สูญนะ  ถ้าลูกค้าคนที่เสียหายทราบก็สามารถฟ้องร้อง ทางแพ่งแล้วก็อาญาได้ อันนี้ก็ต้องระวัง

“ในอดีตเราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงอะไร จริงๆ โดยจรรยาบรรณไม่ควรทำอยู่แล้วต้องปกปิดข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ แต่ต่อไป จรรยาบรรณไม่พอมีโทษทางกฎหมายเข้ามากำกับด้วย จึงต้องเตือนภัยตัวแทน ระมัดระวังการหยิบข้อมูลลูกค้าไปบอกต่อนับจากนี้ไป”   

ทั้งนี้นายบรรยง ได้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีกหลายกรณี โดยติดตามรายละเอียดได้ที่

ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การนินทา หรือข้อความเหมือนเจตนาดีแต่ไม่คิดว่าจะเกิดความเสียหายตามมา หรือการอยากให้เป็นขวัญกำลังใจเพื่อนนักขายคนอื่นโดยถ่ายรูปเช็คปิดชื่อ ปิดนามสกุลลูกค้า รวมถึงการถ่ายรูปการมอบสินไหม ขึ้นโพสต์หรือส่งต่อลูกค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถมาฟ้องร้องตัวแทนได้  ดังนั้นนับจากนี้เป็นต้นไปตัวแทนจะทำอะไรต้องระมัดระวังมากขึ้น.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน