ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณติดตามเราได้ที่ไลน์แอด @INNWHY.TV หรือ Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy Contact us : INNWHY31@gmail.com

7 เรื่องไม่ลับของนักท่องเที่ยวจีนนิยมมาไทย

“สกว.-มช.” เผยผลวิจัยพบ 7 เรื่องไม่ลับของนักท่องเที่ยวจีนนิยมมาไทย ชี้ช่วยพิชิตโอกาส-ความได้เปรียบสร้างรายได้ ขับเคลื่อนศก.ปท.ได้

สมาคม AEN เปิดแล้วสนง.ในไทยสร้างความสุขท่องเที่ยวอาเซียน

สมาคม AEN เปิดแล้วสนง.ในไทยสร้างความสุขท่องเที่ยวอาเซียน รัฐ-เอกชนเห็นพ้องถึงเวลาต้องร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อโลก

ล้ม!ควบ 2 ประกันภัย “ศรีอยุธยาฯ-อลิอันซ์ฯ”

ล้ม!ควบ 2 ประกันภัย “ศรีอยุธยาฯ-อลิอันซ์ฯ” นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 มกราคม พิจารณาประเด็นที่บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ควบรวม) โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 154,568,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8274ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเห็นด้วยร้อยละ 67.6811 แต่คะแนนเสียงเห็นด้วยก็ยังน้อยกว่าสามในสี่ร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงสรุปมติได้ว่าคะแนนเสียงไม่เพียงพอที่จะอนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล…

“ทิพยประกันชีวิต” สนับสนุนประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม

“บรรพต หงษ์ทอง” ปธ.บอร์ด พร้อมด้วย “นพพร บุญลาโภ” MD ทิพยประกันชีวิต สนับสนุนประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม 61 @ทิพยประกันชีวิต

ทิพยประกันภัย จัดคอนเสิร์ต “STAND BY ME” Live In Bangkok 2018

“สมใจนึก เองตระกูล” ปธ.บอร์ด พร้อมด้วย “สมพร สืบถวิลกุล” MD ทิพยประกันภัย จัดคอนเสิร์ต “STAND BY ME” Live In Bangkok 2018 เพื่อขอบคุณลูกค้า @โพธาลัย เลเซอร์ พาร์ค

“แอตต้า” จัดเต็มงาน ATF 2018  กระตุ้นศก.ชุมชน

“แอตต้า” จัดเต็มงาน “ท่องเที่ยวไทย-อาเซียน” เตรียมขน 200 ผู้นำเที่ยวเมืองรองกระตุ้นเศรษฐกิจไทย “มิ่งขวัญ” ชี้ ATF 2018 ดันตัวเลขท่องเที่ยวอาเซียนโตได้ 30%