แอกซ่าประกันภัย ผู้นำธุรกิจประกันภัยระดับโลก มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมและการคุ้มครองที่สอดรับกับความท้าทายด้านสุขภาพที่คนทุกวัยต้องเผชิญในปัจจุบันและอนาคต พร้อมส่งมอบประกันสุขภาพรวมโรค “ฮัลโหล เฮลธ์” ที่เป็นมากกว่าแผนประกันสุขภาพ แต่ยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลด้วยโรคสุดฮิต โรคติดเชื้อ รวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่ และอุบัติเหตุได้อย่างครอบคลุมครบวงจร

 เปิดจุดเด่นประกันสุขภาพ “ฮัลโหล เฮลธ์”

 “ฮัลโหล เฮลธ์” เป็นแผนประกันสุขภาพที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการจัดการปัญหา และข้อกังวลด้านสุขภาพในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคที่พบบ่อย 21 โรค รวมถึงโรคติดเชื้อ เช่น ไข้หวัดใหญ่ และอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ยังมอบความสะดวกสบายและทันสมัยยิ่งขึ้น สำหรับการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพสูงสุด

วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพที่ยั่งยืนของแอกซ่า

 มร. อเล็กซานเดอร์ แก้วศายวงศ์ ผู้อำนวยการบริหารสายงานประกันสุขภาพ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เทรนด์สุขภาพอย่าง Health & Wellness ยังคงเป็นกระแสที่มาแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2567 ทิศทางความเสี่ยงสุขภาพของประเทศไทยที่ต้องเผชิญในอนาคต ประกอบไปด้วย

  • ความเสี่ยงจากการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มรสหวาน ซึ่งจากข้อมูลพบว่า 1 ใน 3 ของเด็กไทยกินขนมคบเคี้ยว และดื่มน้ำที่มีส่วนผสมของน้ำตาลมากขึ้นทุกวัน ซึ่งส่งผลให้เด็กมีน้ำหนักเกณฑ์มาตรฐาน และมีแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรค NCDs (กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) โดยเฉพาะเบาหวานถึง 31%
  • ปัญหาฝุ่นควันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทุกภาคของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยทั่วโลกมีคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากมลพิษทางอากาศ ถึง 7 ล้านคนต่อปี โดย 1 ใน 10 ของผู้เสียชีวิตอายุต่ำกว่า 5 ปี
  • ภาวะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society) ที่ต้องรับมือ โดยมีการประเมินว่า ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุในแต่ละประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 20 – 30% ของประชากรทั้งหมด อ้างอิงข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านสุขภาพในอนาคต แอกซ่าประกันภัย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเกราะป้องกันปัญหาด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ด้วยแผนประกันประกันสุขภาพ ประกันโรคติดเชื้อและอุบัติเหตุ
“ฮัลโหล เฮลธ์” ที่เติมเต็มความมั่นใจให้หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ทั้งการรักษาตัวในโรงพยาบาล (IPD) หรือการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สมัครได้ตั้งแต่เด็กอายุ 30 วัน จนถึง 70 ปีบริบูรณ์ และสามารถต่ออายุได้ถึง 89 ปี กรณีไม่สะดวกออกมาพบแพทย์ ประกันสุขภาพ ฮัลโหล เฮลธ์ยังมีบริการ Telehealth พบแพทย์ออนไลน์ เพื่อรับคำปรึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา มีบริการจัดส่งยาถึงบ้านภายใน 3 ชั่วโมง (สำหรับผู้ใช้บริการในกรุงเทพฯ และพื้นที่ที่ให้บริการ)

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน