“ศรีอยุธยา แคปปิตอล” ร่วมส่งเสริมการศึกษาเด็กกำพร้า 3 จว.ชายแดนใต้

นายประเสริฐ ศรีสังข์งาม กรรมการและรองผู้อำนวยการคณะทำงานฝ่ายจัดหาทุน มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับมอบเงินสนับสนุนจาก นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปจัดซื้อชุดนักเรียน สำหรับนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย รวมทั้งกระเป๋า รองเท้า ถุงเท้า ให้กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมูลนิธิฯ จะส่งมอบต่อให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆ เป็นลำดับต่อไป โดยมีนางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี ร่วมเป็นเกียรติ ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์

สำหรับ มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยจะจัดหาทุน ผู้อุปการะ พ่อแม่บุญธรรม และการส่งเสริมอาชีพในด้านต่างๆ แก่เด็กกำพร้าและครอบครัว รวมทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน