อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอกปี 13 ร่วมสมโภช 230 ปีวัดพระเชตุพนฯ

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า อลิอันซ์ อยุธยา ดำเนินโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” มา 12 ปีเต็มและปีนี้เป็นปีที่ 13 ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง เพราะได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียนในสังกัด กทม. ที่ให้ความร่วมมือในการส่งนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการ โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการฯในปีนี้มีเยาวชนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 49,129 คน และในปีนี้ยังเป็นครั้งแรกของยุวมัคคุเทศก์ที่ได้มีโอกาสเข้าชมและศึกษาประวัติของวังจักรพงษ์ ที่มีอายุกว่าร้อยปี จากต้นราชสกุลจักรพงษ์ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แพร่หลายยิ่งขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นมาเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมสร้างจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านการเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย โดยร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ชั้นประถมปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ในปีนี้เส้นทางการเรียนรู้ประกอบด้วย วัดโพธิ์ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์เหรียญ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ส่วนทริปพิเศษนั้นเป็นอีกเส้นทาง คือ วัดอรุณราชวรามราชวรมหาวิหาร พระราชวังเดิม และมิวเซียมสยาม ซึ่งแต่ละที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ มุ่งเน้นการเรียนรู้สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นหลัก

“ความสำเร็จดังกล่าวยังได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เยาวชน โดยร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “อบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา” เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่สนใจต่อยอดความรู้ พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะด้านการเป็นยุวมัคคุเทศก์ เข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์และฝึกการเป็นยุวมัคคุเทศก์ ในปีนี้นักเรียนที่ร่วมอบรมยุวมัคคุเทศก์ได้ฝึกภาคปฏิบัติ ที่วัดโพธิ์ ผ่านการฝึกฝนจากคณะพระอาจารย์ จนสำเร็จเป็นยุวมัคคุเทศก์รุ่น 4 นอกจากนี้ยุวมัคคุเทศก์ รุ่น 1-3 จำนวน 10 คนก็ได้ปฏิบัติงาน พาน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ท่องเที่ยวตามเส้นทางของโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้ให้กับยุวมัคคุเทศก์กลุ่มนี้” นางสาวพัชรา กล่าว

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน