ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนโครงการบัวหลวงเพื่อ ‘KidBrigh

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ที่ระลึกแสดงความขอบคุณจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โอกาสธนาคารกรุงเทพให้การสนับสนุน บอร์ด KidBright จำนวน 500 ชุด ใน ‘โครงการบัวหลวงเพื่อ KidBright’ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบให้แก่เยาวชน โดยได้ร่วมเยี่ยมชมผลงานการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ในหัวข้อ ‘ตามรอยพ่อ แบบพอเพียง’ ด้วย KidBright จากโรงเรียนนำร่องในโครงการฯ ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพได้ให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้ให้การสนับสนุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน