BBL บำเพ็ญกุศลสตมวาร “ชาตรี โสภณพนิช” ถึงแก่อนิจกรรม 100 วัน

นายปิติ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร คุณชาตรี โสภณพนิช อดีตประธานกรรมการธนาคาร ในโอกาสถึงแก่อนิจกรรมครบ 100 วัน  ได้กราบนิมนต์พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โอกาสนี้ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และพระสงฆ์จำนวน 100 รูป ได้ประกอบพิธีสวดพุทธมนต์อุทิศแด่คุณชาตรี โสภณพนิช หลังจากนั้นได้จัดทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป จาก 5 วัด ประกอบด้วย วัดยานนาวา วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และวัดราชสิงขร โดยมีนายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร พนักงานธนาคารกรุงเทพ และบริษัทในกลุ่ม ร่วมประกอบพิธีทำบุญอุทิศกุศล ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน