แบงก์กรุงเทพช่วยน้ำท่วม สปป.ลาว

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ (ที่ 4 จากซ้าย) และนางชดาพร อุรัจฉัท ผู้จัดการสาขานครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว (ที่ 3 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินจำนวน 9,941,757.56 บาท (เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์) ให้กับ ดร.คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ที่ 4 จากขวา) ในนามของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบเงิน เพื่อนำไปช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ให้กลับสู่สภาพคงเดิม

ทั้งนี้ เงินดังกล่าวมาจากบัญชี ‘ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว’ เลขที่ 101-3-47900-9 ที่ธนาคารกรุงเทพเปิดขึ้นเพื่อรองรับการบริจาคเงินจากลูกค้า และประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางบริการของธนาคาร รวมจำนวน 15,514 รายการ เป็นเงิน 7,941,757.56 บาท และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาค สบทบเพิ่มเติมจำนวน 2,000,000.00 บาท นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ธนาคารได้ดำเนินการโดยใช้ทุกช่องทางบริการทางการเงินเพื่อร่วมระดมเงินช่วยเหลือ โดยธนาคารได้อำนวยความสะดวกด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำรายการโอนเงินทุกประเภทที่เกิดขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน