วิริยะฯ รับรางวัลเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2562 

เพิ่มเพื่อน

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2562 (Best Practice Awards 2019) สาขา บริษัทประกันวินาศภัยที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาววารุณี ซื่อสัตย์สกุลชัย ผู้จัดการกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ ณ ห้องชัยพฤกษ์ 1 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

สำหรับรางวัลประกาศเกียรติคุณที่บริษัทฯ ได้รับครั้งนี้ เกิดจากความตั้งใจของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม โดยบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล “เอลวิสเมืองไทย…เพื่อสังคมไทย” ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นจำนวน 100,000 บาท ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา มูลนิธิพระดาบส เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชนห่างไกลความเจริญ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน