BKI มอบสินไหมฯ PA1st VIP กว่า 1 ลบ.

นายวิวัฒน์ กาญจนวิจิตร (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขานครสวรรค์ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เป็นผู้แทน มอบสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA1st VIP จำนวน 1,040,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) แก่นายยงยุทธ ทันบำรุง (กลาง) ผู้รับประโยชน์และเป็นสามีของนางสุนีย์ ทันบำรุง ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยมีนายไพฑูรย์ หนูมูล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาพยุหะคีรี ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน