BKI มอบสินไหมทดแทนประกันภัย พ.ร.บ. 1.2 ล้านบาท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายสวัสดิ์ รุ่งเรืองธนพัฒน์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตซึ่งประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยซึ่งทำประกันภัย พ.ร.บ. ไว้กับบริษัทฯ ชน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย โดยมีนายวัฒนา วงศ์ฉลาด (ที่ 2 จากซ้าย) รับมอบค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียชีวิต 3 ราย รายละ 300,000 บาท รวมจำนวน 900,000 บาท และนายดิลก วงศ์ฉลาด (ที่ 2 จากขวา) รับมอบค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียชีวิต 1 ราย จำนวน 300,000 บาท รวมจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท โดยมีนางลฎาภา นีระมนต์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน