BKI คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านสินค้า/บริการ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับรางวัล Distinguished awards สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ (Product/Service Excellence Award) จากงานประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association หรือ TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะด้านสินค้าและการบริการ ซึ่งคัดเลือกจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในประเทศกว่า 1,000 องค์กร โดยกรุงเทพประกันภัยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยและการบริการแก่ลูกค้ามาโดยตลอด เน้นการนำนวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com