กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมPA

เพิ่มเพื่อน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายชัยรัตน์ จงธรรมจินดา (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขาชุมพร ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นายดนัย ตรีทอง (ที่ 3 จากซ้าย)
ผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นพี่ชายของนายวัฒนา ตรีทอง ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีนางชรินทร์ทิพย์ เพราพันธุ์ (ขวาสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาปากน้ำชุมพร ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ
สาขาปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน