กรุงเทพประกันภัยส่งเสริมด้านความปลอดภัย เยาวชน

เพิ่มเพื่อน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม โดยมีนายสุชาติ จิรายุวัฒน์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน นำพนักงานทีมอาสาบรรเทาภัย (Emergency Response Team: ERT) ของบริษัทฯ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สาธิตการปั๊มหัวใจ (CPR) เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หมดสติ และสาธิตการดับเพลิง ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ 4-5 จำนวน 53 คน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในกรณีฉุกเฉิน มีความพร้อมสำหรับการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที และยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้อื่นได้
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบอุปกรณ์ดับเพลิง ชุดเฝือก ไม้ดามแขน ขา และกระเป๋ายา ให้แก่โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม โดยมีนางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ณ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

 

ผู้บริหารของกรุงเทพประกันภัยร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม

นายสุชาติ จิรายุวัฒน์ กล่าวเปิดกิจกรรม


น้องๆ นักเรียนฝึกหัดการเข้าเฝือกชั่วคราว

สาธิตการปั๊มหัวใจ (CPR)

เรียนรู้การใช้ถังดับเพลิง

นักเรียนฝึกดับเพลิง

พี่ๆ ทีม ERT และน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมการดับเพลิง

อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและถังดับเพลิงจากกรุงเทพประกันภัยมอบให้โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน