นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย รับมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 จากการที่นายชัย โสภณพนิช ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเด็กนักเรียน จึงให้การสนับสนุนโครงการอาหารเช้าเสริมสร้างพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาของสำนักงานเขตประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 21 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการที่ดีและมีคุณค่า พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาผ่านโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ให้แก่บุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านการจัดการศึกษาและสร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนางานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี เมื่อเร็วๆ นี้

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน