ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ขวา) ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคเพื่อร่วมสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและแออัด จำนวน 6,000,000 บาท โดยมี รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น (ซ้าย) กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี เป็นผู้แทนรับมอบ อาคารหลังใหม่นี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพมากกว่า

นอกจากนี้ ยังเป็นห้องเรียนและแหล่งค้นคว้าวิจัยที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน และเป็นย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ศูนย์รวมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากการผนึกกำลังกับเครือข่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อร่วมพัฒนาต่อยอดในด้านสาธารณสุขของประเทศให้มีศักยภาพในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  2567

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน