กรุงเทพประกันภัยร่วมยินดีกับตัวแทนประกันวินาศภัยคว้ารางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวธัญญารัตน์ สุมนารุจิรางค์ ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563 ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ด้วยผลการดำเนินงานในปี 2563 อย่างยอดเยี่ยม มีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง เบี้ยประกันภัยและจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยเติบโตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งยังได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยเพื่อพัฒนาตนเอง ตลอดจนดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมอย่างสม่ำเสมอ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน