BKI เข้าถึงประชาชน คว้ารางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2564 ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่นางสาวปวีณา จูชวน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งงานดังกล่าวจัดในรูปแบบไฮบริด ออนไลน์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันส์อย่างต่อเนื่อง โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีเงื่อนไขความคุ้มครองไม่ซับซ้อน เบี้ยประกันภัยไม่แพง ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ ชีวิต อนามัย และทรัพย์สินจากความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและรายได้ของตนเอง รวมถึงการจับมือกับพันธมิตรคู่ค้าขยายช่องทางการจำหน่ายและส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการทำประกันภัยได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน