ท่ามกลางสภาวะโลกปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนและความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมประกันภัยได้มีการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ พร้อมสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและนำเสนอความคุ้มครองใหม่ๆ ที่ตรงใจคนยุคดิจิทัล

            ล่าสุดเตรียมอัปเดตความรู้และทิศทางอุตสาหกรรมประกันภัยในงานประชุมระดับนานาชาติ Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries: AIRDC ครั้งที่ 23 ภายใต้ธีม Creating Opportunity Amid Challenges & Turmoil (CO-ACT)” สร้างโอกาสท่ามกลางความท้าทายในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าวเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2567 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ  โดยความร่วมมือกันของสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) สมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA) และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมครั้งสำคัญนี้

            โดยมีหัวข้อการประชุมและสัมมนาที่น่าสนใจ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายจากทั่วโลก รวมกว่า 21 ท่าน มาร่วมแชร์ประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกด้านประกันภัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้ม ความเคลื่อนไหว และประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมประกันภัย พร้อมแนะนำแนวทางและจุดประกายความคิดในการสร้างโอกาสการเติบโต ครอบคลุมทั้งธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ซึ่งมีหัวข้อการสัมมนา อาทิ  

  • Current State of the Cyber Insurance Market, Underwriting Challenge, and Growth Opportunity อัปเดตเทรนด์ตลาดประกันภัยไซเบอร์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความท้าทายและโอกาสในการรับประกันภัย ที่มาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
  • Multi Model of Agricultural Insurance เจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยทางการเกษตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความคุ้มครองประกันภัยที่เหมาะสมกับสภาวะความเสี่ยง
  • Insurance Transformation: How to Go About It? เรียนรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่โลกอนาคต
  • Loyalty Management in the High-Tech, AI-Driven Insurance Era เทคนิคการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในยุคที่ธุรกิจประกันภัยขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์
  • Natural Disaster Risk Management for Uncertain Future การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณภัย เพื่อรองรับอนาคตที่ไม่แน่นอน ท่ามกลางการเปลี่ยนเเปลงทางสภาพภูมิอากาศ
  • Next Wave of Insurance อัปเดตความเคลื่อนไหว เตรียมความพร้อมรับคลื่นความท้าทายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมประกันภัย
  • Create Deep Learning Solutions for Penetration and Protection Gaps for This Century

แนวทางการใช้เทคโนโลยี Deep Learning เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เข้าถึงง่ายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานต่างๆ

  • Engaging & Enlightening Experiences with IFRS17 เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ IFRS 17 มาตรฐานการบัญชีใหม่สำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย
  • ESG Insights: Navigating Sustainable Insurance Practices แลกเปลี่ยนมุมมองเเละข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์ของผู้บริหารในแวดวงประกันภัย เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มุ่งสร้างประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณค่าอย่างสมดุลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

            ขอเชิญชวนผู้บริหารบริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ตัวแทน นายหน้า นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานการประชุม AIRDC ครั้งที่ 23 โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2567 ที่เว็บไซต์ https://airdcthailand2024.com และลงทะเบียนรับสิทธิ์ Early Bird ได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นายกมนตรี เกียรติ์นีรนาท โทร. 0 2108 8399 หรืออีเมล info@airdcthailand2024.com

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน