BKI มอบสินไหมประกันภัย PA 1st VIP กว่า 1.6 ล้านบาท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวศิริพร โพธิพงศา (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st VIP ซึ่งขายผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จากกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตและเงินชดเชยรายได้ 12 เดือน จำนวนรวม 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ นางสาวจิโรจน์ วิไลกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นภรรยาของนายจเร บุญพันธ์ ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีนางศุกรพร ขจรวงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพาน
ติณสูลานนท์ จ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน