BKI เร่งจ่ายสินไหมทดแทนจากเหตุกราดยิงที่โคราช

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI มอบค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช โดยนายพรณรงค์ น้ำแก้ว (กลาง) ผู้จัดการสาขานครราชสีมาธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 140,000 บาท ให้แก่นางเที่ยง การบรรจง (ที่ 2จากขวา) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นมารดาของนางสาวกรรณิการ์ การบรรจงผู้เอาประกันภัยที่ถูกยิงเสียชีวิต โดยมีนายประกาษิต สุ่มประดิษฐ์ (ที่ 2จากซ้าย) ผู้จัดการภาคนครหลวง 7 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ วัดหนองโพธิ์ ตำบลชีวึกอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้นายอธิวรุตม์ ดลจิรพิสิฐ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขานครราชสีมา ธุรกิจสาขาและการร่วมทุนยังได้เข้าเยี่ยมเยียนและมอบกระเช้าสุขภาพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นายสิทธิศักดิ์ วาดสูงเนิน (ซ้ายสุด) ผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน