BKI มอบเสื้อเกราะกันกระสุน

เพิ่มเพื่อน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายอานนท์ วังวสุ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนายสุชาติ จิรายุวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน มอบเสื้อเกราะกันกระสุนยุทโธปกรณ์พิเศษ จำนวน 200 ตัว รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท ให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)

ด้วยบริษัทฯ เห็นความสำคัญในความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทหารในได้ใช้เสื้อเกราะกันกระสุนเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยอันตราย เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีพลโทวัลลภ ฐิติกุล (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้รับมอบ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน