ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน  ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ สุดยอดผู้บริหารองค์กรแห่งปี THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024 ประเภทอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “Iconify the Master” หรือต้นแบบผู้นำแห่งอนาคต เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพประกันภัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และโดดเด่นในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ด้วยความรู้ ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่พัฒนาธุรกิจขององค์กรให้เติบโตก้าวหน้า พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้กรุงเทพประกันภัยมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน