บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยนายทวี ขวัญทอง ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสมทบทุนในการจัดงานจำนวน 100,000 บาท โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566 โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การจัดแสดงต้นเทียนบริเวณรอบทุ่งศรีเมืองและถนนเลียบแม่น้ำมูล ชมขบวนอัญเชิญเทียนพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ขบวนแห่ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนโบราณ ขบวนฟ้อนรำจากชาวอุบลราชธานี พิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา การแสดงแสง เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษาในช่วงกลางคืน และการจำหน่ายสินค้าจากชุมชนต่างๆ

โดยเตรียมพบกับบูทกรุงเทพประกันภัย ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ที่สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัยยังมีแผนการสนับสนุนกิจกรรมเทศกาลท้องถิ่นที่สำคัญของแต่ละภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และเพิ่มการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน