BKI และสำนักงานตัวแทนร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมกับสำนักงานตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา (นายอมรเทพ ดิษริยะกุล) นำพนักงานกรุงเทพประกันภัยและพนักงานของสำนักงานตัวแทนร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านอ่างเตย ณ โรงเรียนบ้าน
อ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆ นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน