จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์จนดำเนินชีวิตตามปกติภายใต้คำนิยามของ New Normal ด้วยการปรับรูปแบบการทำงาน เป็น Work from Home การเรียนการสอนผ่านออนไลน์ Learn from Home ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ทำงานและกินอาหารไม่เป็นเวลา นอนดึก มีความเครียดสะสมจนส่งผลต่อสุขภาพ หนึ่งในโรคยอดฮิตของคนทำงานคือการเจ็บป่วยในกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรมที่สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนทุกช่วงวัย ทั้งวัยเรียน และวัยทำงาน   

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จึงได้ออกกรมธรรม์ ประกันภัยออฟฟิศซินโดรม ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) พร้อมทั้งขยายการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก คุ้มครองสูงสุดถึง 30,000 บาท และให้ความคุ้มครองผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยในจากการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรมโดยให้เงินชดเชย500 บาท/วัน สูงสุดถึง 30 วัน  ได้แก่ อาหารเป็นพิษจากภาวะติดเชื้อทางเดินอาหาร, โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ, โรคกรดไหลย้อน, โรคกระเพาะอาหารอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เอช ไพโลไร (H.Pylori Gastritis), โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท, อาการเวียนศรีษะ บ้านหมุน , โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือหรือพังผืดทับเส้นประสาท และโรคนิ้วล็อก ปลอกหุ้มเอ็นนิ้วมืออักเสบ  ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 1,990 บาทต่อปี  รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6-60 ปี สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพเพียงตอบคำถามสุขภาพและผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย  โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้

-ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) 30,000 บาท

(จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

-ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน ชดเชยวันละ 500 บาท

(ชดเชยสูงสุด 30 วัน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.bangkokinsurance.com  หรือสอบถามที่โทร. 0 2285 8888  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน