BKI มอบประกันอุบัติเหตุกลุ่มคุ้มครองนักผจญเพลิงจากวิกฤติไฟป่าเชียงใหม่

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ห่วงใยผู้ดูแลรักษาผืนป่า โดยนายอลงกรณ์ กาศทิพย์ (ยืนกลาง) ผู้จัดการภาคเหนือ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้แก่นักดับเพลิงและอาสาสมัครเชียงใหม่ จำนวน 3,300 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกำลังวิกฤติอยู่ในขณะนี้ ด้วยทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 1,650,000,000 บาท โดยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มดังกล่าวให้ความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต 500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาทต่อคน โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายคมสัน สุวรรณอัมพา (ที่ 3 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมีคณะกรรมการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ภาคเหนือ ร่วมมอบและเป็นสักขีพยาน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน