BKI มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

เพิ่มเพื่อน

นายชัย โสภณพนิช (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI และประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องดึงคอและหลัง (Traction) เครื่องให้การรักษาโดยสนามแม่เหล็ก (Super inductive ) และเตียงผู้ป่วย จำนวน 11 เตียง มูลค่ารวม 5,479,500 บาท ให้แก่ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีนายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันสิรินธรฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้บริการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วย ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน