BKI ยืนยันความแข็งแกร่งจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A- / Outlook Stable

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ยังคงครองอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน จาก Standard & Poor’s หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลกที่ระดับ A- / Outlook Stable ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยผลประกอบการที่ดี และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคง รวมทั้งมีการบริหารเงินทุนในระดับที่น่าพึงพอใจ ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดี ถือเป็นหนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้มแข็งของประเทศไทย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน