BLA Happy Gift ส่งต่อความสุขสีเขียวมอบเงินทั้งหมดแก่ตาวิเศษ ไม่หักค่าใช้จ่าย

 

ช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จับมือ สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) เปิดตัวโครงการ BLA Happy Gift ส่งต่อความสุขสีเขียวด้วยของขวัญที่ยั่งยืน เพื่อรณรงค์และสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use) โดยรับบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจร่วมบริจาคพร้อมรับของที่ระลึกรักษ์โลกที่ทำจากผ้าทอจากชาวบ้านช่วยอุดหนุนคนไทยและอนุรักษ์ความเป็นไทย รวมยอดบริจาคได้ถึง 277,800 บาท

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงเทพประกันชีวิตให้ความสำคัญกับปณิธานของบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้มีการจัดโครงการที่ช่วยปลูกจิตสำนักรักษ์สิ่งสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน คนไทยทุกคน รวมถึงพนักงานของกรุงเทพประกันชีวิตอย่างสม่ำเสมอ โครงการ BLA Happy Gift ส่งต่อความสุขสีเขียวด้วยของขวัญที่ยั่งยืน เป็นโครงการหนึ่งของบริษัทร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) โดยกรุงเทพประกันชีวิตได้ผลิตของขวัญรักษ์โลกประเภทต่างๆ ขึ้นมา อาทิ ถุงผ้า ร่ม กระบอกน้ำรักษาอุณหภูมิ และกล่องใส่อาหารรักษ์โลก ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ไม่เหลือทิ้งเป็นขยะ พร้อมผสมผสานแฟชั่น คุณภาพ ความเป็นไทย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำผ้าขาวม้าทอมือจากชุมชนไทยมาผลิตเป็นของขวัญที่ระลึกตามแนวคิด Enjoy The Green Life มอบให้กับผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านโครงการนี้ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับยอดผู้ร่วมบริจาคกว่า 277,800 บาท ทั้งนี้ กรุงเทพประกันชีวิตได้ทำการมอบเงินบริจาค โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ให้แก่สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) เพื่อให้สมาคมฯ ได้นำเงินบริจาคส่วนนี้ไปสานต่อเจตนารมณ์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมขอขอบคุณคนไทยทุกคน ที่ร่วมกันส่งต่อความสุขสีเขียวด้วยของขวัญที่ยั่งยืนกับกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก”

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) กล่าวว่า “สมาคมสร้างสรรค์ไทยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้กระแสการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังมีบริษัทเอกชนอย่างกรุงเทพประกันชีวิต เข้ามามีบทบาทในการสร้างความเปลี่ยนแปลง จุดประกายให้คนไทยได้มีหัวใจสีเขียวเพิ่มขึ้นทีละดวง สมาคมสร้างสรรค์ไทยจึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้บริจาคสบทบทุนผ่านทางโครงการดีๆ ของกรุงเทพประกันชีวิต และได้มอบเงินบริจาคทั้งหมดให้กับทางสมาคมสร้างสรรค์ไทย โดยสมาคมฯ จะนำไปใช้จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่าที่สุดตามเจตนารมณ์ของสมาคมต่อไป”

กรุงเทพประกันชีวิตเชื่อว่า จุดเริ่มต้นเล็กๆ ในการสานต่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ทุกโครงการจะนำไปสู่โลกสีเขียวที่บริสุทธิ์ในอนาคตต่อไปอย่างแน่นอน

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน