กรุงเทพประกันชีวิต มอบความคุ้มครองู้ป่วยโควิด-19 ในกรณีรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation พร้อมเพิ่มความอุ่นใจด้วยบริการ Care@Home


กรุงเทพประกันชีวิต มอบ
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าชดเชยรายวัน แก่ลูกค้าประกันสุขภาพรายบุคคลและประกันกลุ่มของกรุงเทพประกันชีวิต สำหรับการรักษาโควิด-19 แบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ พร้อมมอบบริการดูแลผู้เอาประกันภัยแบบครบรอบด้าน พร้อมทั้งมอบความอุ่นใจให้ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ทุกคนด้วยบริการ BLA Health Partner Care@Home

.ล.จิรเศรษฐ์ ศุขสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่ากรุงเทพประกันชีวิตมอบความคุ้มครองรักษาพยาบาลโควิด-19 ตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ทั้งส่วนของค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวัน ใหแก่ลูกค้าทีถือประกันสุขภาพแบบรายบุคคลและประกันกลุ่ม ในกรณีที่ต้องพักรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ามความคุ้มครองและคำสั่งนายทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นอกจากนี้ กรุงเทพประกันชีวิต ยังเพิ่มความห่วงใยที่ดูแลครอบคลุมแก่ผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด-19 ในการรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ด้วยโครงการ BLA Health Partner Care@Home เพื่อช่วยูแลและให้คำปรึกษาโดยทีมบุคคลากรของศูนย์บริการการแพทย์กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมมอบคอยช่วยเหลือหากลูกค้ามีความจำเป็นในกรณีฉุกเฉิน บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมชุด กักตัวอุ่นใจ ประกอบด้วยอาหารและยา ให้สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้น หรือผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกรับสิทธิการรักษาทางไกลแบบ (Telemedicine) เพื่อรับการปรึกษาเฉพาะทาง สำหรับลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ Home Isolation สามารถแจ้งขอรับบริการผ่านช่องทาง Line Official @blahealthpartner

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันชีวิต ปรับลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองสำหรับประกันสุขภาพเหลือเพียง14 วัน สำหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพใหม่ที่มีผลคุ้มครองภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 อีกด้วย

กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมเดินหน้าดูแลลูกค้าทุกท่านในทุกสถานการณ์ และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ผ่านพ้นจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน ม.ล.จิรเศรษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน