กรุงเทพประกันชีวิต คว้า“องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด” 4 ปีซ้อน


ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value หรือ องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่ปี 2558-2561 แสดงถึงศักยภาพ ความมั่นคง และความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อกรุงเทพประกันชีวิต ในฐานะบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทย โดยปีนี้กรุงเทพประกันชีวิตมีมูลค่าแบรนด์ 46,327 ล้านบาท สูงสุดในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันชีวิตให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ไม่เฉพาะแต่การคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือแบบประกันใหม่ที่มีออกมาอย่างต่อเนื่อง เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับพันธมิตรที่จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมเป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายชีวิตของคนอย่างรอบด้าน ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานการเป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตให้กรุงเทพประกันชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และมอบชีวิตที่มีความสุขมากกว่าให้แก่ประชาชนไทยอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2018 จัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้กับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน จากการประเมินด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คำนวณโดยนำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ มาบูรณาการร่วมกับแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เพื่อประเมินมูลค่าแบรนด์ออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน โดยเป็นแนวทางในการประเมินที่ได้รับการยอมรับจากภาควิชาการและภาคธุรกิจ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน