“จิรเศรษฐ” มอง 2 ปี! ประกันฯฟื้น! “สุขภาพ-เลือกตั้ง”ปัจจัยหนุนแรง

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA) เปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจประกันชีวิตไทยภายใต้การกำกับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือ สำนักงาน คปภ.ว่า ทำให้การเติบโตของธุรกิจช้าลง แต่ทำให้ลูกค้าสบายใจขึ้น มีความมั่นใจในการทำธุรกรรมมากขึ้น คิดว่าอาจจะช้าลงสัก 1 ปี 2 ปี พอปรับตัวได้จะเติบโตต่อ

4 ปีที่แล้วโตเกิน 2 หลักมาตลอด ต่อมาเติบโตช้าลงโดยเฉพาะช่องทางธนาคาร มีหลายปัจจัยทำให้เติบโตช้าลง โดยเฉพาะเรื่องของ เรคกูเรชั่น มาร์เก็ตคอนดักส์  พ.ร.บ.ใหม่ที่ควบคุมช่องทางการขายชะลออยู่ระยะหนึ่งเนื่องจากว่า ทุกบริษัทต้องมีการปรับตัวเพราะมีเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำมากขึ้น ทั้งระบบต่างๆ มารองรับจากประกาศต่างๆที่ออกมา”

ม.ล.จิรเศรษฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตตามภาวการณ์เศรษฐกิจประเทศ่หลังการเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่ ซึ่งจะทำให้มีบรรยากาศส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศที่ดีขึ้นด้วย ทั้งนี้ธุรกิจประกันชีวิตจริงๆแล้วพื้นฐานอยู่ที่ปัจจัยการออมของภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าประชาชนในกลุ่มชั้นแรกขึ้นมาถึงชั้นกลางมีการออมที่สูงขึ้นจะช่วยทำให้การเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตเติบโตขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ตามมามีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ แต่ที่เป็นปัจจัยบวกส่วนใหญ่เป็นเรื่องของประกันสุขภาพ ส่วนปัจจัยลบ อย่าง ค่ารักษาพยาบาลที่โตขึ้นค่อนข้างสูงมากกว่า 10% ถ้าดูจากไซต์ของเคลม และวันนี้ก็เริ่มมีปัจจัยบวกที่รัฐบาลพยายามเข้ามาควบคุมราคาค่ายา อาจช่วยทำให้ราคาค่ารักษาพยาบาลชะลอตัวลง 

โดยเรื่องการควบคุมค่ารักษาพยาบาลนั้น ม.ล.จิรเศรษฐ กล่าวถึงกรอบที่สมาคมประกันชีวิตไทยหารือกับ สำนักงาน คปภ. ว่า ข้อแรกในเรื่องของปรับราคา เพราะประกันชีวิตไม่เหมือนประกันวินาศภัยที่มีเร้นท์ให้ปรับราคาได้ ถ้าลอสเรโชสูง ( Loss ratio แปลว่า อัตราการสูญหายหรืออัตราส่วนลดลง) ซึ่งน่าจะให้ประกันชีวิตปรับราคาได้ ข้อสองเรื่องของราคาสุขภาพที่สูงขึ้นถ้ามีการเติบโตขึ้นจะทำให้ราคาสินค้าไม่สูงเกินไปสำหรับประชาชนอันนี้จะมีลอสเรโชที่สูงมาก จะเห็นได้จากกรณีที่ผ่านมามีหลายบริษัทประกันชีวิตต้องหยุดการขายประกันสุขภาพเด็ก อายุ 0-5 ปี เพราะมีลอสเรโชเกิน 100%

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน