กรุงเทพประกันชีวิต Q 3 ปี 61 มีกำไรสุทธิกว่า 3.9 พันล้านบ.

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยว่า กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในไตรมาสที่ 3 จำนวน 11,495 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 ซึ่งเกิดจากผลของการลดลงของเบี้ยประกันภัยรับปีแรกเป็นสำคัญโดยบริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกในไตรมาสที่ 3 จำนวน 1,725  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 64 จากการปรับสัดส่วนการขายแบบประกันจากสะสมทรัพย์ระยะกลางในช่องทางธนาคารเป็นแบบประกันระยะยาวมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครองสูงและได้ลดสัดส่วนของแบบประกันที่ไม่สร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯในขณะที่เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปมีจำนวน 10,023 ล้านบาท

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จำนวน 324,862 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ร้อยละ 5 และในไตรมาสที่ 3 นี้ บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 998 ล้านบาททั้งนี้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2561 ที่ 3,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิ 1,897 ล้านบาท ทางด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ที่ระดับร้อยละ 257 โดยมากกว่ากฎหมายกำหนดกว่า 2 เท่าจึงแสดงถึงความมั่นคงในฐานะทางการเงินของบริษัท

บริษัททำการตลาดผ่านทุกช่องทางจำหน่ายรวมทั้งกระตุ้นเบี้ยประกันของแบบประกันที่เปิดตัวใหม่อย่างต่อเนื่อง อาทิ ห่วงรักสมาร์ท บีแอลเอ อุ่นใจโรคร้าย รวมทั้งผลักดันการขายแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพต่างๆ ในช่องทางตัวแทนบริษัทยังผลักดันโครงการ 3B LINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง ผ่านที่ปรึกษาการเงินของบริษัท นอกจากบริษัทยังได้แนะนำแบบประกันสุขภาพสุขสันต์ในช่องทางการขายทางเลือกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน