BLA ลุยปรับโฉมสาขาทั่วไทยบริการลูกค้าครบวงจร

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงเทพประกันชีวิตมุ่งเดินหน้าขยายงานการให้บริการอย่างครบวงจรกับลูกค้า ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพที่ปรึกษาการเงินและตัวแทนประกันชีวิต เพื่อให้บริการวางแผนการเงินอย่างครบวงจรแก่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนปกป้องความเสี่ยงควบคู่ไปกับการสร้างความมั่งคั่ง อาทิ การวางแผนประกันชีวิต การวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การประกันสุขภาพ การวางแผนเกษียณ และการวางแผนภาษี รวมถึงการสร้างตัวแทนที่มีคุณภาพเพื่อรองรับความต้องการของคนในพื้นที่ ซึ่งปีนี้ทางกรุงเทพประกันชีวิตปรับปรุงและขยายสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี พิจิตร และเชียงราย เพราะกรุงเทพประกันชีวิตเชื่อว่าการจะก้าวสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืนได้ จะต้องมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบทุกด้าน เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่”

สำหรับจังหวัดอุดรธานียังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการคมนาคมที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานสาขาอุดรธานีของกรุงเทพประกันชีวิต มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการพัฒนาบุคลากร อีกทั้งสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการเดินทาง ให้บริการชำระเบี้ยประกัน งานลูกค้าสัมพันธ์ บริการชำระค่าน้ำ ค่าไฟ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และเป็นศูนย์ฝึกอบรมประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปัจจุบันสาขาอุดรธานีมีทีมงานกว่า 900 คน

ส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นเมืองท่องเที่ยวเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม มีศักยภาพในการเติบโตสูงสำนักงานกรุงเทพประกันชีวิตสาขาพิจิตรเป็นอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 2,000 ตารางเมตร มีตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการรวมกว่า 1,000 คน สามารถให้บริการการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้าได้แบบครบวงจร รวมถึงทำธุรกรรมต่างๆ เช่น การชำระเบี้ยประกัน ชำระค่าน้ำ ค่าไฟ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และเป็นศูนย์ฝึกอบรมประจำภาคเหนือตอนล่างเพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชนในภูมิภาคนี้

ด้านจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ และเป็นประตูสู่พม่า ลาว และจีนตอนใต้ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาอย่างเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสม่ำเสมอ สำหรับสาขาเชียงรายนี้เป็นอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 2,177 ตารางเมตร ให้บริการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน ทั้งการสร้างฐานะควบคู่กับการสร้างหลักประกัน ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตของแต่ละคน อีกทั้งกรุงเทพประกันชีวิตยังมุ่งสร้างความใกล้ชิดกับพี่น้องชาวภาคเหนือตอนบนมากยิ่งขึ้นด้วย

นอกจากนี้ในปี 2561 ที่ผ่านมากรุงเทพประกันชีวิตได้มุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริการให้ทันสมัยด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันหลากหลายเพื่อให้พนักงาน ตัวแทน และลูกค้าได้ใช้งานสะดวกสบายมากที่สุด เช่น BLA Smart Customer ที่ออกแบบเพื่อให้ลูกค้าทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ที่ตนเองถือครองอยู่ได้ง่ายๆ BLA Smart Fund แอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ลงทุนผ่านที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิต BLA Smart Agent และ BLA Smart FA ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานของตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิต และล่าสุดคือ BLA Smart GO เพื่อรองรับการทำงานของฝ่ายขายในการวางแผนให้ลูกค้าอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้าสามารถรับคำแนะนำในการใช้งานได้ที่สำนักงานกรุงเทพประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและทีมงานกรุงเทพประกันชีวิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และองค์กร เพื่อมอบชีวิตที่มีความสุขมากกว่าให้กับพี่น้องชาวไทยได้ทั่วถึงทุกภูมิภาค ให้กรุงเทพประกันชีวิตอยู่คู่กับคนไทย และ ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนสู่ปี 2562 ไปพร้อมกัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน