ก.อุตฯเผย การบริหารยุคใหม่แห่ใช้ Blockchain คาด 2027 บูมสุด

ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า   Blockchain  ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เริ่มจากวงการคอมพิวเตอร์ ไปสู่วงการทางการเงิน ล่าสุดได้รับการถูกพูดถึงในทุกวงการ เพราะเชื่อกันว่าเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกได้แบบเดียวกับที่อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงเมื่อ 20 ปีที่แล้ว 

ทั้งนี้ หลักคิดของเทคโนโลยี Blockchain มีความแตกต่างจากแนวคิดในรูปแบบระบบรวมศูนย์ หรือ Centralization ที่มีศูนย์กลางในการควบคุมส่วนต่างๆ ของระบบ แต่หลักแนวคิดของเทคโนโลยี Blockchain จะมีวิธีคิดแบบระบบกระจายศูนย์ หรือ Decentralization   ซึ่งหลักการสำคัญของ Blockchain คือ การทำให้ทุกหน่วยในเครือข่ายมีการเชื่อมต่อกันและกระจายกันดูแลข้อมูลที่แต่ละหน่วยจะมีข้อมูลเหมือนกัน 

“ทุกกิจกรรม หรือ ทรานแซ็กชั่น( Transaction)ที่เกิดขึ้นในระบบจะต้องเป็นทรานแซ็กชั่นที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ ทุกหน่วยจึงมีสิทธิ์ตรวจสอบความถูกต้องและประมวลผลด้วยตัวเองตลอดเวลา นี่คือ ความหมายของ Blockchain

ดร.สันติ  กล่าวอีกว่า  ด้วยรูปแบบนี้ ทำให้ระบบที่นำเอาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้มีความเสถียรและมั่นคงสูง เพราะหากจะแฮกเครือข่าย Blockchain ให้ได้ต้องเจาะระบบของเครื่องในเครือข่ายให้ได้เป็นจำนวนมาก  เหตุนี้อุตสาหกรรมในภาคธุรกิจต่างๆ จึงหันมาใช้เทคโนโลยีนี้มากขึ้น

จากข้อมูลสถิติเรื่องมูลค่าการลงทุนในเทคโนโลยี Blockchain พบว่า มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากสถาบันการเงินที่แสดงความสนใจทั้งด้านการวิจัยพัฒนาระบบ และการร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆ เนื่องจากธุรกรรมการชำระเงินจะได้รับผลกระทบค่อนข้างชัดเจนในฐานะที่เทคโนโลยี Blockchainสามารถเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการจัดการการแลกเปลี่ยนมือได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำกว่า ระบบชำระเงินที่ใช้กันอยู่ รวมถึงการลดบทบาทของตัวกลางออกไป  ยิ่งไปกว่านั้น จากการสำรวจของ World Economic Forum (WEF) คาดว่า ภาครัฐของประเทศต่างๆ จะนำร่องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ก่อนภายในปี 2023 และจะนำมาใช้อย่างแพร่หลายภายในปี 2027  ดังนั้น เทคโนโลยีบล็อกเชน จึงเป็นสิ่งที่มีอนาคต และหากสามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการ องค์กรและระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นไปได้   

นายทักษ์ศิล  ฉัตรแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท สื่อดี จำกัด บรรณาธิการผู้ก่อตั้งนิตยสาร MBA  ผู้ร่วมจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้กล่าวว่า เทคโนโลยี บล็อกเชน  เป็นเทคโนโลยีที่ทั่วโลกให้ความยอมรับและเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายขึ้นเรื่อยๆ    ซึ่งกล่าวขานกันว่า บล็อกเชน  จะเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีรุ่นเก่าโดยจะเห็นหลายกรณีตัวอย่าง ในโลกที่มีการนำ บล็อกเชน มาประยุกต์ใช้ทั้งใน Real Sector โดยเงินลงทุนในโลกขณะนี้ ลงมาในเซ็กเตอร์นี้มีจำนวนมาก ทั้งในเชิงของกิจการยักษ์ใหญ่ เช่น อาลีบาบา ไอบีเอ็ม อมาซอน หรือ consortium ของธนาคารพาณิชย์และวาณิชธนกิจทั่วโลก และในเชิงของ Venture Capital ที่ทุ่มเทเงินมาลงทุนใน Theme นี้กันมากในรอบสองปีมานี้ 

สำหรับ เทคโนโลยี บล็อกเชน ที่เห็นความเติบโตและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแล้ว คือ ในภาคของ Cryptocurrencies รวมไปถึงการ ระดมทุนในรูปแบบ ICO ที่แม้แต่ สำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือ ก.ล.ต. ของประเทศไทย ก็ได้ออกกฎเกณฑ์เพื่อรับรองว่า เทคโนโลยี บล็อกเชน  สามารถเป็นเครื่องมือที่ยอมรับได้ในการระดมทุนในปีนี้   เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ เราจะได้เห็นรูปแบบการระดมทุนในรูปแบบ Initial coin offering ICO)  ที่ผ่านการพิจารณาตามกฎเกณฑ์ เป็นที่ยอมรับ และเป็นกลไกที่สร้างสรรค์ และเป็นโอกาสสำหรับองค์กร หรือผู้ประกอบการ ที่ไม่เพียงรายใหญ่ แต่ยังหมายถึงรายเล็ก รายน้อยที่มีศักยภาพ หรือแม้แต่ Social Enterprise และโครงการจิตอาสา ที่จะเข้ามาใช้เป็นช่องทางในการพัฒนาโอกาสในการสร้างความเติบโตและความเจริญก้าวหน้าให้กับกิจการ  องค์กรและสังคมเศรษฐกิจของประเทศชาติได้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน