นำสินฯ บริจาคโลหิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลสำรองใช้ยามฉุกเฉิน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการบริจาคโลหิต “นำสิน Blood Hero” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยและสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยมีผู้บริหาร พนักงานนำสินจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่เตาปูน-บางซื่อ เข้าร่วมบริจาคที่อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่ ซึ่งกิจกรรมบริจาคโลหิตนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 70 ปีนำสินประกันภัยในปี 2561 เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com