นำสินฯ บริจาคโลหิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลสำรองใช้ยามฉุกเฉิน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการบริจาคโลหิต “นำสิน Blood Hero” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยและสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยมีผู้บริหาร พนักงานนำสินจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่เตาปูน-บางซื่อ เข้าร่วมบริจาคที่อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่ ซึ่งกิจกรรมบริจาคโลหิตนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 70 ปีนำสินประกันภัยในปี 2561 เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน