Photo credit: www.aa.com.tr

กระแสความกังวลเกี่ยวกับโอกาสในการติดเชื้อโควิด-19 ยังมีให้เห็นอยู่ต่อเนื่องไปจนกว่าอัตราการได้รับวัคซีนทั่วโลกจะเป็น 100%  ซึ่งมีผลศึกษาทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ในวารสาร Blood Advances ระบุว่า โอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ตามกรุ๊ปเลือดต่างๆ มีความเป็นได้สูง

โดยกลุ่มคนที่มีกรุ๊ปเลือด O จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้น้อยกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น ไม่เพียงแค่นั้นคนเลือดกรุ๊ป O ยังมีโอกาสที่จะเกิดอาการไม่รุนแรงมากนัก ในกรณีที่ติดเชื้อโควิด-19 ในขณะที่ความเสี่ยงของกรุ๊ปเลือด A กับ AB ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่สุด และเป็นไปได้ที่อาการการติดเชื้อจะรุนแรง และเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนได้

ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับผลศึกษาของสถาบัน Danish health ที่เคยทดลองกับกลุ่มที่เข้ารับการทดสอบ จำนวน 473,000 คน ซึ่งมีการตรวจแบบ swab หาเชื้อโควิด-19 ในระหว่างนั้นด้วย ผลลัพธ์คือ ผู้ที่มีกรุ๊ปเลือด A, AB และ B ได้รับเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ป O นอกจากนี้ยังแสดงอาการแทรกซ้อน โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจมากกว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ป O ที่ติดเชื้อโควิด-19 ด้วย

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยของ Danish health ได้ระบุเพิ่มเติมนอกจากกรุ๊ปเลือดที่มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ต่างกัน ยังมีปัจจัยเรื่อง ‘ชาติพันธุ์’ ในแต่ละประเทศด้วย ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลโดยรายละเอียดอีกครั้ง

สำหรับเรื่องความแตกต่างของชาติพันธุ์ ได้กลายเป็นหนึ่งอีกปัจจัยเสี่ยงที่นอกเหนือจากเรื่องกรุ๊ปเลือด ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวนี้ตรงกับ Torben Barington MD, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโอเดนเซ เดนมาร์ก แต่ข้อมูลที่บ่งชี้และแน่นอนที่สุดก็คือ ‘กรุ๊ปเลือด’ มีผลต่อการติดเชื้อ และอาการที่แสดงออก

จากตัวอย่างผู้ป่วยหนัก 95 รายที่ติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 และรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแวนคูเวอร์ แคนาดา พบว่า ผู้ป่วยที่กรุ๊ปเลือด A และ AB มีแนวโน้มที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น นอกจากนี้ ผู้ป่วยกรุ๊ปเลือด A และ AB จำเป็นต้องการรักษาด้วยการฟอกไตด้วย ในขณะที่นอนรักษาตัวเพราะโควิด-19

ดังนั้น จากผลวิจัยในหลายๆ แห่ง ทั้งในสหรัฐฯ, เดนมาร์ก และแคนาดา สรุปได้ว่า กรุ๊ปเลือดที่มีความเสี่ยงมากที่สุด คือ A และ AB (อันดับ 3 คือ B) เพราะมีโอกาสที่ระบบการทำงานของอวัยวะในร่างกายจะล้มเหลวได้มากกว่าคนเลือดกรุ๊ป O

ทั้งนี้ ผลการศึกษานี้ไม่ได้เผยแพร่เพื่อสร้างความกังวลใจมากขึ้น เพียงแต่มีจุดประสงค์ให้ความรู้ และหันมายกการ์ดให้สูงขึ้นกว่าเดิมจนกว่าโลกเราจะกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติ.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน