กัมพูชาอนุมัติหลักการในร่างกฎหมายประกันภัย

เอเชีย อินชัวรันซ์ รีวิวรายงานว่ กระทรวงเศรษฐกิจ และการเงินของกัมพูชา อนุมัติในหลักการที่จะผ่านร่างกฏหมายเกี่ยวกับการประกัน ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่

ร่างกฎหมายประกันนี้ ประกอบด้วย 6 บท และ 115 มาตรา ซึ่งทำขึ้นมาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และมาตรฐานในการบริหารและควบคุมธุรกิจประกันภัย เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ การแข่งขันที่เป็นธรรมและซื่อตรง และคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชนต่อภาคประกัน

พนมเปญโพสต์รายงาน โดยอ้างข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การบริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFSA) ว่า ร่างกฎหมายนี้ยังมีหลักการที่ได้รับการยอมรับจากNBFSA เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน  อย่างไรก็ตาม  NBFSA ยังได้แนะนำให้แก้ไขประเด็นสำคัญบางประการและเสนอร่างกฎหมายลูกไปยังสภาเขมร เพื่อตรวจสอบก่อนที่จะขอให้รัฐบาลตรวจสอบเอกสาร

ร่างกฏหมายฉบับร่างนี้อิงจากกฎหมายประกันภัยปี 2557 และกฎหมายประกันภัยปี 2544 และงานวิจัยด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ควบคุมอุตสาหกรรมในภูมิภาค

นายยุก จำเริญฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฟอร์ต อินชัวรันซ์ ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยใหญ่ที่สุดในกัมพูชา กล่าวกับ The Post ว่า  ภาคการประกันในกัมพูชากำลังเติบโต จึงต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาคนี้ยังคงเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุม

ปัจจุบัน มีบริษัทประกันภัย 33 แห่งดำเนินธุรกิจในตลาดกัมพูชา โดยเป็นบริษัทประกันทั่วไป 16 แห่ง บริษัทประกันชีวิต 11 แห่ง บริษัทประกันภัยขนาดเล็ก 5 แห่ง และบริษัทประกันภัยต่อ 1 แห่ง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน