SPY MAN จันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565

SPY MAN จันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เกาะติดเบื้องหน้าเบื้องหลัง “สั่งปิดชั่วคราว!!” สองประกันวินาศภัย “อาคเนย์ฯ-ไทยประกันภัย” เข้าทางใครป๊ะ!!  กปว.เตรียมรับมืองานช้างล่ะคร้าบบบบ!!  

คปภ.สรุปร่วม 4 ฝ่ายเคลมโควิด HI – CI – Hotel Isolation ให้อนุโลมจ่าย “ค่ารักษาฯ-ชดเชยรายวัน/รายได้”

คปภ.สรุปร่วม 4 ฝ่าย เคลมโควิด HI – CI – Hotel Isolation ให้อนุโลมจ่าย “ค่ารักษาพยาบาล-ค่าชดเชยรายวัน/รายได้”