“ชับบ์สามัคคีประกันภัย” ร่วมสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

มร.เอ็ดเวิร์ด คอปป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย (ที่ 3 จากซ้าย) มอบหนังสือและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้แก่ พล.ต.ท. ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ที่ 2 จากซ้าย)ตามเจตนารมณ์ในการมอบการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่เด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดาร ได้สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่อง ชับบ์สามัคคีประกันภัยจึงมอบหนังสือสื่อการสอนและหนังสือส่งเสริมการอ่าน รวมทั้งคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มูลค่ารวม 1,400,000 บาท ให้กับโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน รวม 28 แห่ง

นอกจากนี้ ชับบ์สามัคคีประกันภัยยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคนิคการใช้หนังสือนิทานบูรณาการ 8 สาระ เพื่อให้คุณครูสามารถนำหนังสือที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยจัดขึ้นที่ค่ายพระพุทธยอดฟ้า จังหวัดกาญจบุรี และที่ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคุณครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 28 แห่งมาเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นกว่า 100 คน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน