ชับบ์ ไลฟ์ ออกสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรงวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท

 ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต ออกแบบประกันภัยใหม่ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 50 โรค มอบผลประโยชน์ 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นให้กับลูกค้าเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง 5 โรค อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม โรคหลอดเลือดหัวใจ

และยังมอบความคุ้มครองด้วยวงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท ให้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเงินก้อนไปรักษาตัวเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่พบบ่อยที่สุดอีก 45 โรค

ปัจจุบันคนไทยมีอายุยืนยาวกว่าในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 75 ปี เปรียบเทียบกับเมื่อปี 2542 ที่มีอายุเฉลี่ยอยู่เพียง 70 ปี

อย่างไรก็ตาม จากการที่มีอายุยืนยาวและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนี้เองจึงส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งโรคร้ายแรงเหล่านี้ไม่เพียงแค่ต้องการการรักษาที่ยาวนานขึ้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อตนเองและคนในครอบครัวอีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน