CIBA มธบ.ผลิตนักการตลาดยุคใหม่ พร้อม 7 ทักษะด้านดิจิทัล

เพิ่มเพื่อน

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า จากผลสำรวจของ We are social ปี 2560 พบว่า ยอดการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยโดยเฉพาะ Facebook สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมของตลาดดิจิทัลในประเทศไทยสูงกว่า 3 แสนล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของรายได้ของผู้ประกอบการด้านการบริการดิจิทัลในประเทศไทย ปี 2560 ราว 48,000 ล้านบาท

สำหรับภาคการศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะของนักศึกษาในปัจจุบันให้มีทักษะทางดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA ) ได้จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลใน 7 ทักษะด้วยกัน 

1. ทักษะด้าน Big Data and Data Analytics ใช้ในการวิเคราะห์ UX (User Experience) เพื่อที่จะเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

2.ทักษะด้าน Chatbot และ AI ปัญญาประดิษฐ์ ช่วยในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3.ทักษะด้านเทคโนโลยีเสมือนจริง AR และ VR ช่วยในการนำเสนอสินค้าให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น

4.ทักษะด้านการวิเคราะห์ SEO (Search Engine Optimization) ถือเป็นทักษะสำคัญในการเพิ่มอัตราการเข้าถึงเว็บไซต์ของธุรกิจให้ติดอันดับต้นๆ ในค้นหาบนเว็บไซต์ Search Engine

5.ทักษะการวิเคราะห์ SEM (Search Engine Marketing) การเลือกคำที่จะโดนใจหรือตรงกับใจลูกค้า เพื่อใช้ในการค้นหาใน Web Browser ต่างๆ มากที่สุด

6. ทักษะในการเขียนข้อความหรือเนื้อหา (Content Marketing) ที่ตรงใจกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าคลิกเข้ามาเยี่ยมชมและจบที่การตัดสินใจซื้อ

และ 7. ทักษะด้านออกแบบ UI (User Interface) ซึ่งเป็นทักษะที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้นเคยกับการใช้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หรือ Application ต่างๆ ที่มีหลากหลายมากในปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกว่าเว็บไซต์ หรือ Application นั้น ๆ ใช้ง่ายและน่าเข้ามาใช้อย่างสม่ำเสมอ

“จากการรายงานของ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2561 ระบุว่า กลุ่มสายงานดิจิทัล มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 61% เมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งงานการตลาดแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีความต้องการแรงงานมากกว่า 4,800 ตำแหน่ง ในขณะที่ผู้สนใจสมัครงานในสายดังกล่าวเพียง 700 ตำแหน่งเท่านั้น ส่งผลให้ตลาดขาดแคลนตำแหน่งนี้ถึง 85% จากความต้องการของตลาดแรงงานที่ยังคงมากในปัจจุบัน

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะด้านการตลาดดิจิทัล จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโจทย์สำคัญของภาคการศึกษา ในการออกแบบหลักสูตรเพื่อเติมบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานอุดช่องว่าง 85% ที่เหลือ” ดร.พัทธนันท์กล่าว

นอกจากการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติแล้วมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์โดย วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) และสถาบัน DPU X (ดีพียู เอ็กซ์) ยังได้ร่วมกันจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างทักษะทั้ง 7 ด้านดังกล่าว รวมทั้งหลักสูตร Sensory Impacts on Customer Behaviour อันเป็นการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าผ่าน Sensory marketing ให้กับทั้งผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการ Reskill หรือ Upskill รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่สนใจในการเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ เพื่อตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนหรืออบรมในหลักสูตรต่างๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0865515740 หรือ Website: http://ciba.dpu.ac.th หรือLine@: http://line.me/ti/p/@dpuciba และ IG : @dpuciba //.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน